Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait www.cncyedekparcacim.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Ara Toplam: TL
Kargo Fiyatı: TL
İndirim: TL
TOPLAM: TL
Teslimat Adresi:


MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. Müşteri, www.cncyedekparcacim.com.tr internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı Müşteri tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. Müşteri; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adi altında gösterilecektir.

3.4. Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.5. Kargo firmasının, ürünü Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Müşteri’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.7. Satıcı, haklı bir sebebe dayanması ve siparişi konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Müşteri, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

3.10. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Müşteri kusurundan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, Müşteri’ye ait kartın yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılmasının tespiti ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi halinde; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Müşteri, bu gibi bir durumda ve ürünün kendisine teslim edilmiş olması halinde ise ürünü nakliye masrafları kendine ait olmak üzere derhal Satıcı’ya iade etmeyi veya ilgili ürün veya hizmet bedelini, durumun kendisine bildirilmesini müteakip 1 hafta içinde Satıcı’ya ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda Satıcı’nın her türlü adli ve idari mercilere başvurma hakkı saklıdır.

3.11. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

3.12. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Müşteri olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


MADDE 4 – CAYMA HAKKI

4.1. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. 3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  2.  Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 
    b) İade formu,
    c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma bildiriminden itibaren 10 gün içinde Müşteri tarafından Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

4.3. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

4.4. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.


MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca Müşterinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde ve güvenliği-güvenilirliği sebebiyle özel olarak ambalajlanmış ürünlerin ambalajlarının açılması, zorlanması yahut zarar görmesi halinde Müşteri cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Müşterinin sipariş sırasında seçeceği parmak ölçüsüne göre ayarlanacağı için tüm yüzükler, Müşterinin istekleri doğrultusunda altın kısımların üzerine ya da içine yazı yazılan ürünler, Müşterinin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.
 
MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

6.2. 18 yaşından küçük kişiler Satıcıdan alış-veriş yapamaz.

6.3. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. SATICI, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda Müşteri işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.